Sunday, February 17, 2008

Congenial Spirits

"En gang om dagen er ensomheden så stor,
at man ikke kan stille noget op med den."

Søren Ulrik Thomsen

1 comment:

spacemermaid/charlotte said...

Av ja!!!