Friday, February 8, 2008

Roser til Marstrand-Jørgensen

Jeg har roser til Anne Lise Marstrand-Jørgensen for hendes tredie roman, Ingen.

No comments: